null Triển khai thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐGĐ thực hiện công tác Gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017

Gia đình
Thứ sáu, 03/03/2017, 09:33
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐGĐ thực hiện công tác Gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017

Ngày 27/2/2017, Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh Bạc Liêu ban hành kế hoạch số 22/KH-BCĐGĐ về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò và tầm quan trọng việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, ấm no, hạnh phúc và tiến bộ. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực trong gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất vụ bạo lực trong gia đình trên toàn tỉnh. Tăng cường, đẩy mạnh và phát huy cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2017.

Với chủ đề: Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Chỉ tiêu cụ thể: Nhân rộng 14 tổ tư vấn (tương đương 21,8%). Nâng tổng số là 46/64 tổ tư vấn trên địa bàn tỉnh; phấn đấu trong năm 2017 giảm số vụ việc bạo lực gia đình 20% so với cùng kỳ năm 2016.
Kế hoạch báo cáo công tác Gia đình.
Nguyễn Tố Quyên
 
                                     

Số lượt xem: 139

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập