null Triển khai tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội (VssID)

Văn hóa - Thông tin
Thứ năm, 28/10/2021, 20:17
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội (VssID)

Để thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về việc cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội (VssID) theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Cụ thể, tuyên truyền việc đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân; Tiện ích không ngờ từ ứng dụng VssID; Hướng dẫn ứng dụng VssID; Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; Lợi ích khi tham gia BHYT; Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên VssID - Kết nối CSDLQG về dân cư để xác thực thông tin công dân; Hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID nhằm tạo điều kiện giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Diễm My

Số lượt xem: 251

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập