null Triển khai tuyên truyền phòng, chống ma túy; định danh, xác thực điện tử và 25 dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin cơ sở

Văn hóa - Thông tin
Thứ ba, 14/06/2022, 07:00
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai tuyên truyền phòng, chống ma túy; định danh, xác thực điện tử và 25 dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin cơ sở

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 1072/SVHTTTTDL-QLVHTTGĐ về việc tuyên truyền phòng, chống ma túy; định danh, xác thực điện tử và 25 dịch vụ công trực tuyến.

Tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an quản lý và xác thực

Theo đó, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh và Trạm Truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống ma túy, bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về tác hại, hậu quả của các loại ma túy, hệ lụy của vấn nạn ma túy đối với đời sống và xã hội. Qua đó, để Nhân dân có các biện pháp phòng, chống; Giới thiệu các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện và cai nghiện ma túy; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy.

Đồng thời, tuyên truyền nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các văn bản hướng dẫn về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về tiện ích, thuận lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành.

Tiện ích, thuận lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản định danh, xác thực điện tử và việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên môi trường mạng qua hình thức tin nhắn SMS theo Công văn số 1549/BCA-C06 ngày 09/5/2022 của Bộ Công an./.

Lê Diễm My

Số lượt xem: 65

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập