null Truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính Sở VHTTTTDL năm 2021

Văn hóa - Thông tin
Thứ hai, 05/07/2021, 17:55
Màu chữ Cỡ chữ
Truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính Sở VHTTTTDL năm 2021

Nhằm tuyên truyền kịp thời sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chínhTTHC năm 2021 của Sở. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết công việc có liên quan đến TTHC của tổ chức, cá nhân, năm 2021, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông kiểm soát TTHC.

Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trực quan như: tuyên truyền, công khai trên Cổng TTĐT của Sở; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí; lồng ghép vào các cuộc hội nghị, họp báo cơ quan; xây dựng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên tuyền các hoạt động kiểm soát TTHC. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân về các cách thức thực hiện TTHC; những tiện ích khi thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; lợi ích của việc thực hiện TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đã được công bố tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn/ Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.baclieu.gov.vn/.

Tuyên truyền, giới thiệu những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC; lợi ích của việc kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, trong đó tập trung vào các TTHC thuộc lĩnh vực của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; các hình thức thực hiện phản ánh, kiến nghị và cách gửi phản ánh, kiến nghị qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn/guipakn.

Thông qua truyền thông kiểm soát TTHC cũng nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải cách TTHC và kiểm soát TTHC; từng bước góp phần nâng cao chỉ số cải cách chính của đơn vị.

Ng.Ngân

Số lượt xem: 711

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập