null Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bưu chính - Viễn thông
Thứ hai, 20/07/2020, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2020) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).
Theo Hướng dẫn, các nội dung tuyên truyền gồm: Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nước CHXHCN Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trọng sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cụ thể như tổ chức tọa đàm, gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, Nhà nước; biên soạn tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, các cấp, các ngành; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng panô, áp phích, khẩu hiệu cổ động ở các trung tâm, cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng;…

Để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các cơ quan báo chí tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tỉnh căn cứ vào các hoạt động kỷ kiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyên truyền, đảm bảo các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, thiết thực./.

Số lượt xem: 89

Minh Luân

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập