Công nghệ thông tin
Tập huấn an toàn thông tin cho người dùng (19/10/2020 03:21)
Icon Image

Sáng ngày 15/10, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng lớp an toàn thông tin cho người dùng cho hơn 25 học viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phải áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông (30/09/2020 09:39)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (22/09/2020 08:27)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tập huấn chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước (09/09/2020 02:44)
Icon Image

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số cho gần 30 học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, văn thư của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương (27/08/2020 02:44)
Icon Image

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) vừa chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 (15/06/2020 02:44)

Ngày 03/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản.

Kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu (24/03/2020 02:44)

Ngày 20/3/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDCQĐT về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu (09/03/2020 02:43)

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Tập huấn chuyên viên đánh giá bảo mật năm 2019 (17/12/2019 02:42)
Icon Image

Ngày 17/12, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng lớp tập huấn chuyên viên đánh giá bảo mật năm 2019 cho trên 20 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2020 (07/07/2019 02:44)

(BL-KT) UBND TP. Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số hoạch 128/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập