Quy định thực hiện cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch nhằm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hướng dẫn quy định đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu Biểu mẫu Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Biểu mẫu về chứng thư số Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa (Nghệ thuật biểu diễn) và Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu phê duyệt kinh phí hỗ trợ 45 viên chức hoạt động nghệ thuật và 01 hướng dẫn viên du lịch do ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền hơn 170 triệu đồng Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ, từ 00 giờ ngày 20/9/2021 đến khi có thông báo mới Các doanh nghiệp lữ hành sẽ được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 Bạc Liêu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khẩn cấp từ 03 giờ 00 phút ngày 23/8/2021 Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các ngày 08, 09, 10 và 11/8/2021
Danh bạ điện thoại ngành
Danh bạ điện thoại ngành
07/07/2020 03:21
Màu chữ Cỡ chữ
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

NGÀNH VHTTDLTỈNH BẠC LIÊU (Mã vùng: 0291)              

I. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số 16, đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP. Bạc Liêu

ĐT: 0291.3823886     Fax: 0291.3956008

Website: svhttdl.baclieu.gov.vn     Email: svhttdlbl@baclieu.gov.vn

A. BAN GIÁM ĐỐC

Cao Xuân Thu Vân

Giám đốc

3.824337

0913.945927

vancxt@baclieu.gov.vn

Thái Quốc Lưu

Phó Giám đốc

3.790123

0913.125.379

luutq@baclieu.gov.vn

Tô Việt Thu

Phó Giám đốc

3.824.582

0908.909879

 

B. KHỐI VĂN PHÒNG

1. Văn phòng

Nguyễn Văn Hà

Chánh VP

3.823345

0913.990068

 

Lê Văn Ninh

Phó Chánh VP

3.958782

0913.763402

 

Nguyễn Trung Kiên

Phó Chánh VP

3.823886

0988.416196

nguyentrungkien@baclieu

.gov.vn

Trần Văn Thi

Chuyên viên

3.942402

0917.199638

thitv@baclieu.gov.vn

Hà Kim Tho

Văn thư

3.823886

01255.456541

 

Hà Thị Niềm

Nhân viên

3.823885

0947.654142

 

Phạm Ngọc Lê

Tài xế

3.823886

0908.909917

lepn@baclieu.gov.vn

La Thanh Tùng

Tài xế

3.823886

0913.648302

 

Chiêm Thị Vui

Phục vụ

3.823886

01277.816490

 

Nguyễn Văn Quân

Bảo vệ

3.823886

01299.754480

 

2. Phòng Quản lý Văn hóa

Văn Công Diệp

Trưởng phòng

3.825381

0913.848.359

diepvc@baclieu.gov.vn

Trần Quốc Khánh

Phó phòng

3.825381

0918.996338

khanhtq@baclieu.gov.vn

Huỳnh Thành Lập

Chuyên viên

3.825381

0939.441225

lapht@baclieu.gov.vn

Trần Mỹ Quyến

Nhân viên

3.825381

0919.500.995

 

3. Phòng KH-TC

Bùi Thu Hà

Trưởng phòng

3.824219

0918.777210

habt@baclieu.gov.vn

Nguyễn Minh Tân T.Anh

Kế toán

3.824219

0919.344491

anhnmtt@baclieu.gov.vn

Trần Thị Thu Tâm

Thủ quỹ

3.824219

0939.957123

tamttt@baclieu.gov.vn

Trịnh Thị Cẩm Nhi

Nhân viên

3.824219

0944.929014

 

4. Phòng Quản lý Du lịch

Vũ Đức Thọ

Trưởng phòng

3.953206

0918.389870

thovd@baclieu.gov.vn

Hà Kim Du

Phó phòng

3.953206

0983.251404

duhk@baclieu.gov.vn

Nguyễn Thy Kha

Chuyên viên

3.953206

0916.006289

khant@baclieu.gov.vn

5. Phòng Quản lý TDTT

Huỳnh Minh Thảo

Trưởng phòng

3.959395

0939.787268

thaohm@baclieu.gov.vn

6. Phòng Thanh tra

Quảng Trọng Sơn

Chánh Thanh tra

3.825382

0913.848350

sonqt@baclieu.gov.vn

Phan Văn Vũ

Phó Chánh Thanh tra

3.825382

0913.254252

vupv@baclieu.gov.vn

Phan Trung Kiên

Cán bộ

3.825382

0919.036870

phantrungkien@baclieu.gov.vn

Trịnh Chí Thành

Cán bộ

3.825382

0915.878502

 

7. Phòng Tổ chức – Pháp chế

Tô Việt Ái

Trưởng phòng

3.956050

0917.072727

aitv@baclieu.gov.vn

Quách Thanh Liêm

Phó phòng

3.956050

0919.144.039

liemqt@baclieu.gov.vn

Trương Hồng Thắm

Chuyên viên

3.956050

0948.445166

hongtham@baclieu.gov.vn

8. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa – Gia đình

Nguyễn Tố Quyên

Trưởng phòng

3.958781

0946.707374

quyennt@baclieu.gov.vn

Thạch Ma Nắt

Chuyên viên

3.958781

0919.583116

nattm@baclieu.gov.vn

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

3.958781

0164.3404343

tuyetnt@baclieu.gov.vn

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập