Dịch vụ công
Biểu mẫu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020 (18/06/2020 03:16)
Icon Image

Ngày 18/6/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 939/SVHTTTTDL-BCVTCNTT về việc phối hợp cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp thông tin, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.

Biểu mẫu cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020 (20/05/2020 03:16)

Ngày 20/5/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp thông tin, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.

Biểu mẫu cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý I/2020 (01/03/2020 03:15)

Ngày 28/02/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý I/2020; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp thông tin, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.

Mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số sử dụng SIM PKI (30/01/2020 03:15)

Mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số chuyên dụng sử dung SIM PKI

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập