Hướng dẫn
Hướng dẫn
21/01/2020 09:23
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn sử dụng các phím chức năng cho người khuyết tật

Nhấn tổ hợp phím Alt + C để vào trang chủ

Nhấn tổ hợp phím Alt + G để vào mục giới thiệu
Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của mục giới thiệu

Nhấn tổ hợp phím Alt + M để vào chuyên mục
Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của chuyên mục

Nhấn tổ hợp phím Alt + H để vào tin tổng hợp
Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của tin tổng hợp

Nhấn tổ hợp phím Alt + L để vào mục Du lịch
Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của mục Du lịch

Sau khi vào tin của từng mục, nhấn phím S để nghe đọc tin, nhấn phím P để dừng đọc

Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready