Quyết định công bố TTHC
Quyết định công bố TTHC
28/02/2019 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Ngày 27/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, có 162 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực văn hóa có 47 thủ tục; lĩnh vực thông tin và truyền thông có 45 thủ tục; lĩnh vực thể dục, thể thao có 33 thủ tục; lĩnh vực du lịch có 25 thủ tục và lĩnh vực gia đình có 12 thủ tục.

Chi tiết:

CTTĐT

Liên kết web
Thăm dò
SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Thái Quốc Lưu, Phó Giám đốc sở Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập