Thống kê tin bài
Có 1 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/12/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Gia đình Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II, năm 2020: Bạc Liêu đạt giải Nhất Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” 01/12/2020 15:53 Biên tập
Có 1 kết quả
SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Thái Quốc Lưu, Phó Giám đốc sở Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn