Thống kê tin bài
Có 4 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/08/2021 ĐẾN NGÀY 31/08/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Tác giả Số lượng ảnh kèm theo Người tạo
1 Tin tổng hợp Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 02/8/2021 02/08/2021 17:29 Biên tập
2 Tin tổng hợp Đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 02/08/2021 15:37 Biên tập
3 Quyết định công bố TTHC Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 02/08/2021 12:10 Biên tập
4 Tin tổng hợp Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 01/8/2021 01/08/2021 17:20 Biên tập
Có 4 kết quả

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn