Thông tin tiếp nhận
Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu Quý III năm 2022 (22/08/2022 07:20)

Ngày 22/8/2022, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1681/SVHTTTTDL-BCVTCNTT gửi các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu Quý III năm 2022.

Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập