Thông tin tiếp nhận
Nội dung và biểu mẫu cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022 (03/02/2023 09:32)
Icon Image

Sở Văn hóa, Thông tin, Thề thao và Du lịch có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022. Cổng Thông tin điện tử Sở xin đăng tải các nội dung và biểu mẫu cung cấp số liệu.

Khung Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 (15/11/2022 02:48)

Ngày 14/11/2022, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 23921/SVHTTTTDL-BCVTCNTT gửi các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023; trong đó, có kèm theo Khung Kế hoạch

Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu Quý III năm 2022 (22/08/2022 07:20)

Ngày 22/8/2022, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1681/SVHTTTTDL-BCVTCNTT gửi các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu Quý III năm 2022.

Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready