Tin nổi bật
Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 02/8/2021 (02/08/2021 10:29)
Icon Image

Theo phân tích số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 02/8 mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được đánh giá ở cấp độ tuân thủ trung bình.

Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 01/8/2021 (01/08/2021 10:20)
Icon Image

Ngày 01/8 mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá ở cấp độ tuân thủ trung bình.

Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 31/7/2021 (31/07/2021 10:04)
Icon Image

Ngày 31/7 mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá ở cấp độ tuân thủ trung bình.

Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 30/7/2021 (30/07/2021 11:30)
Icon Image

Theo phân tích số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 30/7 mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được đánh giá ở cấp độ tuân thủ trung bình.

Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 29/7/2021 (29/07/2021 09:30)
Icon Image

Theo phân tích số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 29/7 mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được đánh giá ở cấp độ tuân thủ trung bình.

Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 28/7/2021 (28/07/2021 07:58)
Icon Image

Theo phân tích số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 28/7 mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được đánh giá ở cấp độ tuân thủ trung bình.

Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ngày 27/7/2021 (27/07/2021 10:10)
Icon Image

Theo phân tích số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 27/7 mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được đánh giá ở cấp độ tuân thủ trung bình.

Số liệu đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 26/7/2021 (27/07/2021 10:05)
Icon Image

Theo phân tích số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 26/7 mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được đánh giá ở cấp độ tuân thủ trung bình, trong đó có một số đơn vị cấp huyện có mức độ tuân thủ rất kém

Di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ thờ Họ Cao Triều và Khu mộ Cao Triều được xếp hạng là di tích cấp tỉnh (27/07/2021 09:59)
Icon Image

Ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ thờ Họ Cao Triều và Khu mộ Cao Triều02 di tích thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Khẩn trương xây dựng phương án cách ly tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả (19/07/2021 04:36)
Icon Image

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại Công văn số 2815 ngày 14/7/2021 về việc phân công rà soát, đề xuất việc tổ chức cách ly y tế tại khách sạn, cơ sở lưu trú nhằm bổ sung cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 15/7/2021, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế và UBND thành phố Bạc Liêu tổ chức khảo sát một số khách sạn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu để xây dựng phương án cách ly tập trung do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập