Tin nổi bật
Tăng cường công tác truyền thông nhằm phục hồi hoạt động du lịch với thông điệp “Du lịch Bạc Liêu an toàn hấp dẫn” (12/11/2021 04:00)
Icon Image

Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc phục hồi hoạt động du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung quy định về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (12/11/2021 03:30)
Icon Image

Ngày 06/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó, có nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thành phần hồ sơ theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục để hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Từ 09/11/2021, 8 xã, phường, thị trấn áp dụng cấp độ dịch cấp độ 4 (08/11/2021 09:41)
Icon Image

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 468/QĐ-UBND cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 09/11/2021.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ (08/11/2021 07:40)
Icon Image

Đây là một trong những yêu cầu chung khi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được nêu tại Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTTTDL ngày 03/11/2021 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VHTTTTDL) về việc Hướng dẫn tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Cơ sở lưu trú du lịch được phép hoạt động tối đa 30% công suất đối với địa bàn có dịch cấp độ 4 (04/11/2021 03:15)
Icon Image

Ngày 2/11/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chính phủ quy định mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023 (04/11/2021 02:36)
Icon Image

Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Tích cực tham gia khảo sát Bộ chỉ số nâng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (04/11/2021 02:31)
Icon Image

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp về Cẩm nang PCI&DDCI và bản tin thực hiện khảo sát về doanh nghiệp về Bộ chỉ số DDCI năm 2021.

Hướng dẫn hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc địa bàn theo cấp độ dịch là cấp độ 3 và cấp độ 4 (04/11/2021 02:21)
Icon Image

UBND tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc địa bàn theo cấp độ dịch là cấp độ 3 và cấp độ 4.

Từ 12h trưa 02/11/2021, tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ dịch lên nguy cơ rất cao (02/11/2021 03:00)
Icon Image

Ngày 1/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng từ 12 giờ trưa, ngày 2/11/2021.

Triển khai tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội (VssID) (28/10/2021 01:17)
Icon Image

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập