Tin tổng hợp
Chỉ thị về nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Thông tin và Truyền thông (30/09/2020 09:42)

Ngày 23/9/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành Chỉ thị số 63/CT-BTTTT về nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành TTTT.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (25/09/2020 09:59)

Ngày 18/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính; Xuất bản, In và Phát hành được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (22/09/2020 01:30)

Ngày 14/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bưu chính; Xuất bản, In và Phát hành được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (18/09/2020 07:26)

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của đơn vị.

Ủy quyền ký phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh (09/09/2020 07:21)

Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh ký phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thời hạn ủy quyền từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh cho thôi ủy quyền.

 

Triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Bạc Liêu năm 2020 (28/08/2020 07:21)

Từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song Bạc Liêu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn định phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, nhiều dự án quan trọng về đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội đã được khởi công xây dựng, một số dự án về lĩnh vực văn hóa, du lịch đi vào hoạt động đã góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh.

 

Triển khai Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (21/08/2020 07:21)
Icon Image

Sáng ngày 20/8/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (19/08/2020 07:19)
Icon Image

Ngày 14/8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 gắn với công bố chỉ số CCHC năm 2019 và sơ kết tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone (05/08/2020 07:16)

Ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện diễn biến mới (31/07/2020 02:50)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3283/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện diễn biến mới.

Liên kết web
Thăm dò
SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Thái Quốc Lưu, Phó Giám đốc sở Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập