Phổ biến pháp luật
Quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (27/08/2022 08:24)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin theo nguyên tắc lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm (19/08/2022 03:44)
Icon Image

Ngày 04/8/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Quy định mới về danh mục và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (08/08/2022 09:03)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Quy định mới về điện ảnh (08/08/2022 09:00)
Icon Image

Ngày 15/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 QH15 (Luật Điện ảnh năm 2022). Luật Điện ảnh năm 2022 được Quốc hội thông qua gồm 8 chương, 50 điều, kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh năm 2006.

Quy định mới chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông (25/07/2022 02:41)

Ngày 22/6/2022 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành TT&TT. 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở (18/07/2022 01:47)
Icon Image

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện (18/07/2022 01:46)
Icon Image

Ngày 01/7/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thư viện.

Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (11/07/2022 07:39)

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Từ ngày 01/8/2022, thống nhất mô hình quản lý khu du lịch quốc gia trên toàn quốc (20/06/2022 04:02)
Icon Image

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Quy định mới về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (14/06/2022 12:00)
Icon Image

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này.

Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập