Phổ biến pháp luật
Bạc Liêu: Ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa (08/04/2021 03:50)

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu (08/02/2021 07:34)
Icon Image

Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu (TTDL) được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh (09/09/2020 10:26)

Ngày 03/9/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” (QCVN 50:2020/BTTTT).

Quy hoạch băng tần 24,25 - 27,5 GHz (27/08/2020 10:26)

Ngày 20/8/2020, Bộ Thông và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 24,25 - 27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam để triển khai cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo.

Quy hoạch băng tần 2300- 2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz (27/08/2020 10:25)

Ngày 20/8/2020, Bộ Thông và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 2300- 2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam để triển khai cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advandced và các phiên bản tiếp theo.

Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (21/08/2020 10:26)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (14/08/2020 10:26)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/8/2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Phương án kiến nghị đơn giản hóa 06 TTHC lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu (05/08/2020 10:26)

Ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (31/07/2020 10:26)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 32:2020/BTTTT).

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình (31/07/2020 10:26)

Ngày 03/7/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập